Inklusions- /exklusionskriterier

från protokoll version 6.0, 27 Apr 2021

 

Patient inclusion criteria

 1. Patients with diagnosis of atrial fibrillation, including newly diagnosed, with or without current oral anticoagulant treatment.
 2. Signed informed consent

            Patient exclusion criteria

 1. Contraindication for any oral anticoagulants, according to the SmPC (in Sweden FASS).
 2. Indication for oral anticoagulant treatment beyond atrial fibrillation, e.g. venous thromboembolism and/or mechanical heart valve prosthesis
 3. Currently on treatment with a NOAC and not eligible/candidate for change of NOAC drug, e.g. drug-drug interactions
 4. Concomitant dual antiplatelet treatment
 5. Acute coronary syndrome (myocardial infarction or unstable angina) within the last 30 days
 6. Participation in anti-thrombotic pharmaceutical trial
 7. Planned for AF ablation or AF surgery
 8. Haemoglobin < 90 g/L
 9. Patients who, in the opinion of the investigator, cannot or will not comply with the requirements of the protocol

Inklusionskriterium: 
Nedanstående kriterium måste vara uppfyllt för att patienten ska kunna randomiseras:

Patient med diagnostiserat förmaksflimmer, inklusive nydiagnostiserat, med eller utan pågående antikoagulantiabehandling.

Signerat samtycke.

Exklusionskriterier:
Inga av dessa kriterier får vara uppfyllda om patienten ska kunna randomiseras.

Kontraindikation mot någon oral antikoagulantia, enligt FASS
Indikation för oral antikoagulantia behandling utöver förmaksflimmer, t.ex venös tromboembolism och/eller mekanisk hjärtklaffprotes
Pågående NOAK-behandlad och inte lämplig/möjlig kandidat för att byta till annan NOAK, t.ex läkemedelsinteraktioner
Pågående behandling med två trombocythämmande läkemedel

Akut koronarsyndrom (hjärtinfarkt eller instabil angina) under de senaste 30 dagarna
Samtidigt deltagande i läkemedelsprövning med blodproppshämmande läkemedel
Planerad förmaksflimmerablation eller förmaksflimmerkirurgi
Hemoglobin < 90g/L
Patient som enligt studieläkarens uppfattning inte förmår att efterfölja studieprotokollet