Fråga: Är amiodaron-behandling en kontradindikation för att inkluderas i ABC AF-studien?

Svar: Amiodaron är inte en kontraindikation, ej heller tex Verapamil behandling. Därför Ok att inkludera.