Fråga: Kan en patient som redan har dosreducerad NOAK vara med i studien?

Svar: Ja, det går utmärkt. Dosreduktion av NOAK ska ske enligt FASS.