Fråga: Hur ser provhanteringen ut för de olika armarna?

Svar: Provhanteringen ser likadan ut för bägge armarna, förutom 1 extra rör för analys som tas vid inklusion av patient i ABC-armen.

Vid inklusion tas (för de flesta sites) 3-4 rör för biobankning på samtliga patienter. För de patienter som väljer att delta i substudien genetik tas ytterligare 1 rör. Väljer patienterna att delta i substudie biomarkörer tas 2 rör efter 12 månader. (Antalet rör för biobankning vid inklusion beror på hur många alikvoter som kan fås ur varje rör. Det skiljer sig mellan rörstorlekar i de olika regionerna.)

Klicka på bilden nedan, så får du en större version.

Provhanteringen i olika armar