Fråga: Ska arytmiinducerad hjärtsvikt som gått över betraktas som hjärtsvikt i registret, JA eller NEJ?

Svar: I hjälptexten för hjärtsvikt står; "nedsatt LVEF eller om patienten har en diagnos för hjärtsvikt" - och då menas (även om det inte står) att den är aktuell. I ditt konkreta fall skulle jag därmed säga nej - pat har inte längre en hjärtsvikt då den "läkt ut".