Fråga: Varför går äldre hjärt-ultraljud inte att registrera?

Svar: Detta är en standardvariabel i AURICULA förmaksflimmer och kvalitetsregistrets styrgrupp har beslutat att hjärt-ultraljud inte ska vara äldre än 12 månader.