Fråga: Varför ska Visit 2 utföras även för standardpatienterna? 

Svar: Visit 1 avser behandling fram till besöket dvs före randomisering, medan Visit 2 avser behandling efter randomisering. Detta gäller i båda studie-armarna. Det är mycket viktigt att kunna följa eventuella behandlingsförändringar som görs efter randomisering i båda studiearmarna för att kunna utvärdera effekten av ABC-rekommendationer jämfört med standardbehandling

Obs! Om du gör förändringar i patientens behandling senare under studien rekommenderar vi att du registrerar detta i AURICULA förmaksflimmer.