Vanliga frågor

Varför kan inte en patient med reservnummer eller samordningsnummer vara med i studien?

Fråga: Varför kan inte en patient med reservnummer eller samordningsnummer vara med i studien?

Svar: De register som används i studien har inte tekniskt stöd för annat än svenskt personnummer.

Arytmiinducerad hjärtsvikt

Fråga: Ska arytmiinducerad hjärtsvikt som gått över betraktas som hjärtsvikt i registret, JA eller NEJ?

Svar: I hjälptexten för hjärtsvikt står; "nedsatt LVEF eller om patienten har en diagnos för hjärtsvikt" - och då menas (även om det inte står) att den är aktuell. I ditt konkreta fall skulle jag därmed säga nej - pat har inte längre en hjärtsvikt då den "läkt ut".

Registrera äldre EKG i AURICULA?

Fråga: Är det okej att registrera ett äldre EKG i AURICULA vid inklusion?

Svar: EKG upp till en vecka kan vara okej om den kliniska bilden anses vara oförändrad, t.ex. om EKGt visade flimmer och ni kan palpera en oregelbunden rytm.

Vilka läkemedel ska fylls i vid visit 1 och 2?

Fråga: Vilka läkemedel ska jag fylla i vid visit 1 och 2?

Svar: Fyll i aktuella läkemedel fram till dagens besök (visit 1), dvs innan randomisering. Eventuella läkemedelsändringar som görs i samband med besöket ska registreras senare (se visit 2 nedan). Detta för att kunna följa de medicinändringar som gjorts efter randomisering i studien. Det är särskilt viktigt att man för patienter i ABC-armen avvaktar med alla beslut om nya/ändrade läkemedel eller andra åtgärder tills behandlingsrekommendationen är tillgänglig.

Läkemedel vid behov

Fråga: Ska man fylla i vätskedrivande om det står Furix v.b. på läkemedelslistan? Det är ju inte alls säkert att patienten använder det.

Svar: Generellt ska läkemedel vid behov inte föras in i registret (vg se även registrets användarmanual). Om patienten däremot tar sin v.b medicinering ofta, dvs nästan dagligen, kan det sättas som "ja".

Äldre hjärt-ljud går inte att registrera

Fråga: Varför går äldre hjärt-ultraljud inte att registrera?

Svar: Detta är en standardvariabel i AURICULA förmaksflimmer och kvalitetsregistrets styrgrupp har beslutat att hjärt-ultraljud inte ska vara äldre än 12 månader.

Hjälptext

 

Fråga: Vid vissa frågor finns en stjärna * men ingen förklaring. Ex arytmiinducerad hjärtsvikt som gått över, Ja eller nej?

Svar: Tyvärr finns det några * som inte har någon förklarande text. De definitioner som finns fås fram genom att klicka på symbolen för "i" (information) som hittas precis efter frågan (på samma sida).

Visit 2 för patienter i standardarmen

Fråga: Varför ska Visit 2 utföras även för standardpatienterna? 

Svar: Visit 1 avser behandling fram till besöket dvs före randomisering, medan Visit 2 avser behandling efter randomisering. Detta gäller i båda studie-armarna. Det är mycket viktigt att kunna följa eventuella behandlingsförändringar som görs efter randomisering i båda studiearmarna för att kunna utvärdera effekten av ABC-rekommendationer jämfört med standardbehandling

Obs! Om du gör förändringar i patientens behandling senare under studien rekommenderar vi att du registrerar detta i AURICULA förmaksflimmer.