Ett stort grattis till hela teamet i Örebro, vilken bedrift att ta in 400 patienter i studien!