Ett stort tack till alla 35 kliniker som tillsammans hjälper oss att nå målet 6500 patienter.

Det är med glädje som vi ser att inklusionen ökar för varje vecka!