Ett stor grattis till hela teamet i Örebro som så framgångsrikt lyckats ta in 350 patienter i ABC AF-studien!