Vilken bedrift! På 2 månader har medicin- och hjärtmottagningen i Sala, med prövare Azad Dilan inkl. 50 patienter!