Stort grattis till Sala som inkluderat sin första patient den 22 April 2021! Välkommen till studien!