Vi välkomnar Östra sjukhuset till studien som den 6/10 inkluderade sina första patienter.