Den 17/6 inkluderar Motala 9 patienter på en dag! Detta är ett nytt rekord´för ABC AF-studien.

i junis månadsbrev kunde vi läsa Vasilios citat:

”Enligt regionens bestämmelser avseende Covid 19 pandemi, gjorde vi uppehåll av allt forskningsverksamheten men under tiden har flertalet patienter informerats och tackat ja till ABC AF-studien. De kommer att inkluderas via särskilda ABC dagar som vi har redan planerat in. Tror att kommer ni att bli positiv överraskade! Stay tuned!”

Och visst blev vi positivt överraskade!