Grattis Cityheart till er första patient i ABC AF-studien den 2/4!