Stort grattis till Västerås som inkluderat sin 50:e patient i studien!