Just nu berörs hela samhället och framförallt sjukvården av den pågående corona-pandemin. Vi hoppas att vaccinationsprogrammet är framgångsrikt och att arbetsbelastningen återgår till det normala under sista halvåret av 2021.

ABC AF-studien fortgår även under pandemin men det viktigaste är såklart patienternas och sjukvårdspersonalens hälsa.
Vi vet och respekterar att sjukvårdens huvudmän just nu rekommenderar fokus på vård och återhållsamhet med kliniska studier, men eftersom ABC AF-studien är designad för att vara så enkel som möjligt att genomföra i rutinsjukvård har vi inte sett något skäl att stoppa studien. Det går alltså fortfarande bra att rekrytera patienter som kommer på planerade besök eller är inneliggande, och det krävs inte några fysiska återbesök som skulle kunna utsätta patienterna för smittorisk.

Biomarkör-substudien
Vi rekommenderar att högriskpatienter som deltar i biomarkör-substudien inte genomför 12-månadersbesöken för provtagning just nu. Genom ett amendment av studieprotokollet har vi förlängt uppföljningstiden för dessa besök till 24 månader efter randomisering.

Sammanfattningsvis rullar studien på men vi har full förståelse för att det är svårt eller tidvis t.o.m. omöjligt att rekrytera på vissa enheter, eftersom flera sjukhus runt om i Sverige är överbelastade och personal har omdisponeras till andra vårdenheter.

Till er som arbetar i studien:
Vi vet att ni tappert kämpar på och vi är så tacksamma för det! Vi hoppas att påfrestningen på sjukvården minskar och att rekryteringsfrekvensen ökar i samband med att antalet vaccinerade i befolkningen ökar.

Ni gör ett fantastiskt arbete och kom ihåg att genom fortsätt rekrytering bidrar ni till bättre och säkrare vård för våra patienter även i framtiden.

Hälsningar studieteamet


Senast uppdaterad 28 April 2021