Hela samhället och framför allt sjukvården berörs just nu av covid-19, och det viktigaste är självklart patienternas och sjukvårdspersonalens hälsa.

ABC AF-studien under covid-19
Vi vet och respekterar att sjukvårdens huvudmän just nu rekommenderar fokus på vård och återhållsamhet med kliniska studier. UCR har därför redan stoppat rekrytering i de studier som kräver fysiska återbesök eller stora resurser inom akutsjukvård. Men vi har inte sett något skäl att stoppa ABC AF-studien, som är designad för att vara så enkel som möjligt i rutinsjukvård. Det går alltså fortfarande bra att rekrytera patienter som kommer på planerade besök eller är inneliggande, och det krävs inte några fysiska återbesök i huvudstudien som skulle kunna utsätta patienterna för smittorisk.

Biomarkör-substudien
Vi rekommenderar att högriskpatienter som deltar i biomarkör-substudien inte genomför 12-månadersbesöken för provtagning just nu. Vi har via ett amendment till EPM-ansökan förlängt uppföljningstiden för dessa besök till 24 månader efter randomisering.

Sammanfattningsvis rullar studien på men vi har full förståelse för att det tidvis kommer att vara svårt eller t.o.m. omöjligt att rekrytera på vissa enheter. Just nu är t ex sjukhusen i Region Stockholm överbelastade, och på många sjukhus avbokas planerade besök. Men vi hoppas att ni kämpar på där så är möjligt! Det kan förhoppningsvis vara en liten ljusglimt i tillvaron att genom forskningen bidra till bättre vård för våra patienter även i framtiden.