Registerhållare:
Dr Ulf Hermansson, Thorax-/Kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Dr Ingemar Vanhanen, Thorax-/Kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 
Styrgrupp:
Dr Ulf Hermansson, Thorax-/Kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Dr Ingemar Vanhanen, Thorax-/Kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Dr Martin Silverborn, Thoraxkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetsjukhuset
Dr Fredrik Holmner, Thoraxkirurgiska enheten, Norrlands Universitetssjukhus
Dr Oswaldo Fernandes, Thoraxkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
Dr Erik Gyllstedt, Thoraxkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund
Dr Anette Riis, Thoraxkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona
Dr Per Landelius, Thoraxkliniken, Uppsala Akademiska Sjukhus
Dr Lotta Orre, Thoraxkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 
Webmaster:
Dr Per Landelius, Thoraxkirurgiska kliniken, Uppsala Akademiska Sjukhus
 
 
Tillbaka till toppen