Under våren 2014 besökte VASCUNET representanter fem kärlenheter (Uppsala, Västerås, Stockholm, Helsingborg och Malmö) och utförde en standardiserad validering av enheternas registreringar i Swedvasc jäntemot uppgifter i PAR samt sjukhusens egna register. Swedvasc visade sig glädjande nog (och inte helt oväntat ?) ha en mycket hög validitet. Valideringen är sammanfattad i en mycket läsvärd rapport som ni hittar här: Läs rapporten med Valideringen.

Tillbaka till toppen