Regler för tillgång till data ur Swedvasc för forskningsändamål

Varje klinik förfogar själv över den egna klinikens insända data. För tillgång till data utöver den egna klinikens, är det lämpligt att en eller flera medarbetare från andra kliniker som bidrar med data ingår. Speciell hänsyn till kliniker som bidrar med stor andel data kan vara rimligt. Lars Norgren, Ulf Hedin, Anders Gottsäter och Khatereh Djavani Gidlund är Swedvasc forskningsråd.

Swedvascs Forskningsråd är en funktion inom registret, vars uppgift är bland annat att granska datauttagsansökningar och bedöma om frågeställningar går att besvara med data från registret. Forskningsrådet informerar även sökande om liknande projekt med samma eller motsvarande data som grund, redan pågår inom annan forskargrupp, i syfte att undvika dubbelarbete och uppmuntra till samarbete.

Forskningsrådet ger rekommendationer och efter godkännande av datauttagansökningar skickas ärende till registerhållare(Björn Kragsterman,Kärlkirurgiskakliniken,Västmanlands sjukhus Västerås,72189 Västerås) som i sin tur beslutar om utlämnande av data på uppdrag av Centralt Personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA, Region Uppsala).

För att ansöka om data från Swedvasc för forskningsändamål, skicka den ifyllda blanketten ”Formulär för beställning av datautdrag från kvalitetsregister vid UCR” inkl. bilagor till ordförande i forskningsrådet, Khatereh Djavani Gidlund (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Ansökan finns att hämta under forskning/ansökningsmallar. Blanketten ska vara fullständigt ifylld och följande bilagor bifogade: EPN ansökan, EPN beslut samt ev. EPN kompletteringar, projektplan, PUB-avtal (om tredje part är involverad i databearbetning) och variabellista.Tänk på att även skicka en kort beskrivning av projektet (max 200 ord) för publicering på hemsidan.

Etikgodkännande behövs inte om data skall användas för kvalitetsarbete som till exempel Swedvasc årsrapport, Vascunet rapporter.

Registerhållaren skickar sedan blanketten vidare till UCR som ordnar med datauttaget. Detta något krångliga förfarande beror på att Patientdatalagen kräver att patientdata hateras på ett formaliserat sätt. Registerhållaren är den juridiska huvudmannens representant. När registerhållare beslutat om utlämnande av data i ditt ärende, skickas ett mail till dig om detta. Från och med att registerhållare godkänt ansökan, tar det i normalfallet 6-8 veckor att leverera data. Vid avslag ska ett skriftligt beslut upprättas och meddelas forskare. Forskare har rätt att överklaga beslutet.

Om jävssituation föreligger för en medlem av forskningsrådet, deltar denne inte i överläggning. Skulle mer än en medlem anföra jäv, utses en extern granskare med ämneskompetens att biträda forskningsrådet i det enskilda ärendet.

Data får endast användas för de syften som beskrivits i projektplanen. Uppstår nya frågeställningar, skall kompletterande ansökan inlämnas. Data överlämnas i regel utan personnummer och får ej sändas per e-post.

Kostnad för datauttag

Varje datauttag kräver en viss arbetsinsats, vars mängd beror på storlek och komplexitet i begäran. Registerorganisationen bekostar datauttag och analysstöd upp till 16 000 kronor för de forskargrupper som är aktiva användare av registret.  Vid mer komplexa datauttag får överskjutande del bekostas av respektive forskargrupp. Icke aktiva användare av registret betalar själva hela arbetskostnaden.

 

                                       

 

 

 

 

 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK