Kopplingen av CPAP-patienter från Svenskt Sömnapnéregister SESAR och CPAP-armen i Swedevox är nu klar och validitetstestad. Det ser ut att fungera precis som det är tänkt.

En sömnapnéklinik som registrerar sina CPAP-utprovningar i SESAR får relevanta data automatiskt införda även i Swedevox CPAP-arm. Dubbelregistering behövs inte.

Kliniker som inte är rena CPAP-utprovare och som vill ha sin övriga sömnapnéverksamhet i ett kvalitetsregister rekommenderas därför att överväga ett byte från Swedevox till SESAR. Swedevox förlorar ingen information på ett sådant byte.

Tillbaka till toppen