Hej alla dedikerade deltagare.

Styrgruppen i Swedepad har träffats på SSVS årsmöte i Båstad och vi har också haft en mycket välbesökt öppen session 11 Maj.

Entusiasmen var hög och Mårten och Joakim delade ut fina ”buff’ar” med studiens fina logga. Vill ni ha en? Hör av er till Joakim. Bra för kommande skidsäsong.

Vi hade en fin genomgång av kardiologen Christoph Varenhorst som berättade hur dom har lagt upp sina registerbaserade randomiserade studier på hjärtpatienter, utgående från Swedeheart (som paraplyorganisation) och bl.a. SCAAR (Svenska Coronar Angiografi- och Angioplastik-Registret). Resultaten är publicerade i bl.a. NEJM, Circulation och andra högt rankade tidskrifter. Det finns stora logistiska och ekonomiska fördelar med att använda stora register i RCT’s och SWEDEPAD-upplägget är ju inspirerat av dessa föregångare. Detta ger en föraning om hur bra SWEDEPAD kan bli om vi bara kämpar på!!

Glöm inte att SWEDEPAD redan är världens största studie avseende invasiv behandling av PAD.

•Inklusionstakten är god → men kan bli bättre. SWEDEPAD 1 (kritisk ischemi) 821 (plan 2400 pat) och SWEDEPAD 2 (claudikatio) 437 (plan 1300 pat).

•Totalt har vi alltså 1248 inkluderade patienter idag (Maj 2017).

•Vi har nu 21 randomiserande centra i Sverige. Tre centra har anslutit sig senaste året vilken är glädjande. Välkomna!

•Det är av yttersta vikt att ytterligare centra ansluter sig.

•Kan vi ödmjukt be att också Växjö, Eskilstuna, Falun och Linköping ser över sina möjligheter att hoppa på Swedepad.

•De stora (≥ 168 pat/center) randomiserande centra är Södersjukhuset, Karolinska sjukhuset och Sahlgrenska sjukhuset. Det är bra så – MEN – dessa centra måste försöka öka sin inklusions-andel (inkluderade/inkluderbara).

•Vill man nämligen istället titta på procent/inklusionsandel under de sex senaste månaderna (≥65%/center), ja då ska Kalmar, Sunderbyn och Örebro sträcka på sig. Där är dom bäst. Grattis!

•Aktuell nationell inklusionstakt är nu 57 patienter/ månad, medan det stora målet är 3700 patienter. Räknar vi på dagens takt behöver vi alltså 44 månader för att vara i mål. MEN om vi ökar månads-inklusionen till 70 pat/månad är vi klara på 36 månader och lyckas vi med 100 patienter/mån, jag då är vi klara på drygt 2 år.

Ett stort tack till alla som kämpar för att denna studie ska bli så bra som vi alla hoppas.

Vid pennan för styrgruppen, Peter Gillgren

 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK