martin1

Den 1:a december anordnades ett SWEDEPAD-symposium med benartärsjukdomen i fokus. Platsen var Svenska mässan i Göteborg och ca hundratalet deltagare mötte upp. Människor med olika yrkesbakgrund och representerandes hela Sverige diskuterade benartärsjukdom och SWEDEPAD-studien under dagen.

Det bjöds på många mycket intressanta föreläsningar i ämnet och intrycket är att mötet var mycket uppskattat!

erik1 joakim1 lars1

Vi har nu en gemensam uppgift att ta med oss inspirationen från dagen hem till kliniken och se till att inklusionen i SWEDEPAD är fortsatt hög så att allas arbete och insats leder fram till användbar ny benartärkunskap!

Här nedanför finner ni länkar till några av presentationerna!

Presentationer i urval från SWEDEPAD-symposiet 1/12 2016 i Göteborg

Anders Gottsäter & Birgitta Sigvant

Annica Wedar

Birgitta Sigvant

Christine Kumlien

Hans Lindgren

Joakim Nordanstig

Sara Haile

Lars Norgren

Mårten Falkenberg

Martin Delle

 

 

Tillbaka till toppen