Det är nu 18 centra som inkluderar i Swedepad! Fantastiskt roligt med denna uppslutning.

De två senaste orterna att komma med är Malmö och Kristianstad.

Hittills är Halmstad outstanding vad gäller andelen inkluderade av antalet möjliga fall, 72%! Bra gjort Halmstad!

Kollegorna i Stockholm, Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset, är de som inkluderar flest patienter i Swedepad. Även där riktigt bra gjort!  

Tillbaka till toppen