En central del av SWEDEPAD är de hälsoekonomiska analyserna, som kräver att patienterna fyller i EQ-5D-formuläret före ingreppet och efter ett år. Detta är inte obligatoriskt för att delta i SWEDEPAD, men enkelt och viktigt!
Från och med nu får vi hjälp från UCR med insamlingen av preoperativa EQ-5D. Detta innebär att man skickar in sina EQ-5D formulär till UCR som sedan sköter all uppföljning avseende EQ-5D, inklusive utskick och insamling av EQ-5D efter ett år. Kommer att spara mycket arbete för operativa centra. Tydliga instruktioner finns på ett försättsblad till EQ-5D som finns på SWEDEPADs hemsida.

Passa även på att skicka in alla de formulär ni redan lyckats samla in under 2014 och 2015. Gärna med det försättsblad som nu finns på hemsidan.

Tillbaka till toppen