SWEDEPAD fick 15,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet!

I högsta möjliga konkurrens tilldelades SWEDEPAD ett stort rambidrag i Vetenskapsrådets utlysning för klinisk
behandlingsforskning. Endast 10% av ansökningarna beviljades bidrag, vilket innebär en viktig kvalitetsstämpel på projektet. Det primära målet med dessa medel är att tillsammans med stödet från industrin göra deltagande i SWEDEPAD kostnadsneutralt.

 

Tillbaka till toppen