Nyheter

Här kommer lite information om vad vi hittills har åstadkommit i världens med råge största randomiserade kontrollerade studie av invasiv behandling av PAD!

SwedePAD - information till alla superhjältar!

Här finns senaste nyhetsbrevet att läsa.

Trevlig sommar!

Den 31/1 2018 inkluderades patient nummer 1744 i SWEDEPAD vilket gör studien till en av de allra största i sitt slag redan nu. För att kunna svara tillförlitligt på forskningsfrågorna om drog kontra icke drog vid behandlingen av benartärsjukdom så behövs det dock inkluderas fler patienter. Här kommer lite illustrativa figurer som visar hur länge studien behöver hålla på.

 

Tidningen Vaskulär Medicin, som är organ för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin, har uppmärksammat SWEDEPAD i sitt senaste nummer.

Följ länken nedan för att läsa senaste numret!

Vaskulär Medicin  

Allvarlig dataförlust 3/7 kl. 10.00

Med anledning av det fel som uppstod i vår databasmiljö måste vi nu tyvärr informera om att data som matats in under perioden 21/6 kl. 12.00 till 3/7 kl. 10.00 är förlorat och kan inte återställas.
Om dessa uppgifter ska finnas tillgängliga igen så måste de matas in på nytt, något vi verkligen beklagar.

Läs mer om det inträffade

I veckan så inkluderade SÖS sin 200:ade patient i Swedepad.

 

Hej alla dedikerade deltagare.

Styrgruppen i Swedepad har träffats på SSVS årsmöte i Båstad och vi har också haft en mycket välbesökt öppen session 11 Maj.

skansen

 

Under det kommande Svenska Kärlmötet i Båstad kommer det att hållas ett mini-symposium om Swedepad.

Ytterligare en leverantör av PAD-produkter, Spectranetics, har beslutat sig för att stödja Swedepad-studien och på så vis underlätta för deltagande centra att inkludera och randomisera patienter.

martin1

Den 1:a december anordnades ett SWEDEPAD-symposium med benartärsjukdomen i fokus. Platsen var Svenska mässan i Göteborg och ca hundratalet deltagare mötte upp. Människor med olika yrkesbakgrund och representerandes hela Sverige diskuterade benartärsjukdom och SWEDEPAD-studien under dagen.

Det bjöds på många mycket intressanta föreläsningar i ämnet och intrycket är att mötet var mycket uppskattat!

goteborg 570

Varmt välkomna!!

Mötet finansieras av SWEDEPAD med möjlighet för deltagande centra att skicka fyra deltagare på mötet där alla kostnader täcks av studien. 

PROGRAM

SWEDEPAD passerade nyss 600 inkluderade patienter. Idag ca 640 inkluderade totalt med 2/3-delar kritiska ischemiker och 1/3-del claudicanter. SWEDEPAD har därmed redan blivit världens största randomiserade studie inom området drogteknologi vid PAD. Detta är tack vare alla engagerade människor på deltagande sjukhus som varje dag har SWEDEPAD i åtanke och gör ett bra jobb med att informera och inkludera patienter i studien.

Idag är det bara ett centra, Halmstad (79%), som har nått över 60% inklusionsgrad. Umeå och Sundsvall ligger precis under den magiska 60% gränsen. Vi gratulerar Halmstad och målet är att alla deltagande centra ska nå målet över 60%. Ett tufft mål vet vi som jobbar på labb runtom i Sverige, men absolut ingen omöjlighet!

Kämpa på !

Meliora Medtech slutar distribuera Freeway-ballongerna i Sverige.

Ett nytt och förenklat sätt att hantera EQ-5D finns publicerat under fliken hälsoekonomi!

En central del av SWEDEPAD är de hälsoekonomiska analyserna, som kräver att patienterna fyller i EQ-5D-formuläret före ingreppet och efter ett år. Detta är inte obligatoriskt för att delta i SWEDEPAD, men enkelt och viktigt!

SWEDEPAD beskrivs i en artikel i den internationella forsknings- och innovationstidskriften International Innovations senaste upplaga.

Trots att SWEDEPAD-studien nyss har startat och inga resultat ännu föreligger så belönades SWEDEPAD med "Certificate of Merit" under Charing Cross mötet i London 28/4-1/5. Detta är ett kvitto på att studiens design väcker stort internationellt intresse och innebär att en uppdatering av SWEDEPAD kommer att presenteras vid Charing Cross även nästa år.

P1-morgon sände på tisdagsmorgonen den 10/2 två intervjuer som uppmärksammade SWEDEPAD. Dels en lite längre intervju med Birgitta Strömgren som lidit av fönstertittarsjuka där även Joakim Nordanstig och Mårten Falkenberg berättade om benartärsjukdom och om studien. Dels en intervju med Professor Ulf Hedin som kommenterade SWEDEPAD och forskningsläget vad gäller benartärsjukdom.

SWEDEPAD fick 15,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet!

Om drogavgivande produkt används medför det en ökad kostad jämfört med konventionella produkter för behandling av benartärsjukdom.

SWEDEPAD har rönt stor uppmärksamhet under det senaste året och både ansökningarna till Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden har beviljats.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK