Nyheter

martin1

Den 1:a december anordnades ett SWEDEPAD-symposium med benartärsjukdomen i fokus. Platsen var Svenska mässan i Göteborg och ca hundratalet deltagare mötte upp. Människor med olika yrkesbakgrund och representerandes hela Sverige diskuterade benartärsjukdom och SWEDEPAD-studien under dagen.

Det bjöds på många mycket intressanta föreläsningar i ämnet och intrycket är att mötet var mycket uppskattat!

goteborg 570

Varmt välkomna!!

Mötet finansieras av SWEDEPAD med möjlighet för deltagande centra att skicka fyra deltagare på mötet där alla kostnader täcks av studien. 

PROGRAM

SWEDEPAD passerade nyss 600 inkluderade patienter. Idag ca 640 inkluderade totalt med 2/3-delar kritiska ischemiker och 1/3-del claudicanter. SWEDEPAD har därmed redan blivit världens största randomiserade studie inom området drogteknologi vid PAD. Detta är tack vare alla engagerade människor på deltagande sjukhus som varje dag har SWEDEPAD i åtanke och gör ett bra jobb med att informera och inkludera patienter i studien.

Idag är det bara ett centra, Halmstad (79%), som har nått över 60% inklusionsgrad. Umeå och Sundsvall ligger precis under den magiska 60% gränsen. Vi gratulerar Halmstad och målet är att alla deltagande centra ska nå målet över 60%. Ett tufft mål vet vi som jobbar på labb runtom i Sverige, men absolut ingen omöjlighet!

Kämpa på !

Meliora Medtech slutar distribuera Freeway-ballongerna i Sverige.

Det är nu 18 centra som inkluderar i Swedepad! Fantastiskt roligt med denna uppslutning.

Ett nytt och förenklat sätt att hantera EQ-5D finns publicerat under fliken hälsoekonomi!

En central del av SWEDEPAD är de hälsoekonomiska analyserna, som kräver att patienterna fyller i EQ-5D-formuläret före ingreppet och efter ett år. Detta är inte obligatoriskt för att delta i SWEDEPAD, men enkelt och viktigt!

SWEDEPAD beskrivs i en artikel i den internationella forsknings- och innovationstidskriften International Innovations senaste upplaga.

Trots att SWEDEPAD-studien nyss har startat och inga resultat ännu föreligger så belönades SWEDEPAD med "Certificate of Merit" under Charing Cross mötet i London 28/4-1/5. Detta är ett kvitto på att studiens design väcker stort internationellt intresse och innebär att en uppdatering av SWEDEPAD kommer att presenteras vid Charing Cross även nästa år.

P1-morgon sände på tisdagsmorgonen den 10/2 två intervjuer som uppmärksammade SWEDEPAD. Dels en lite längre intervju med Birgitta Strömgren som lidit av fönstertittarsjuka där även Joakim Nordanstig och Mårten Falkenberg berättade om benartärsjukdom och om studien. Dels en intervju med Professor Ulf Hedin som kommenterade SWEDEPAD och forskningsläget vad gäller benartärsjukdom.

SWEDEPAD fick 15,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet!

Om drogavgivande produkt används medför det en ökad kostad jämfört med konventionella produkter för behandling av benartärsjukdom.

SWEDEPAD har rönt stor uppmärksamhet under det senaste året och både ansökningarna till Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden har beviljats.

Tillbaka till toppen