Från och med 2018 kommer det att bli obligatoriskt att följa upp patienter <80 (är ju för närvarande <75 år).

Det finns möjlighet att redan nu börja följa upp dessa patienter! Hör av er till någon av monitorerna så ändrar dom så att alla patienter <80 kommer upp på er Uppföljningslista.

VARIABELÄNDRINGAR I RIKSHIA/SEPHIA

  • Nytt svarsalternativ under A2-blockerare – ARB+Neprilysin (RIKSHIA/SEPHIA)

  • Ny variabel- Ezetimibe (Ezetrol) (låg tidigare under övriga lipidsänkare (RIKSHIA/SEPHIA)

  • För Övriga lipidsänkare kan man nu välja flera alternativ (RIKSHIA/SEPHIA)

  • LDL blir obligatoriskt även i RIKSHIA

De utskrivbara formulären är uppdaterade.

Samtliga förändringar är i drift senast från och med 170125.

Det finns nu uppdaterade manualer och dokument att ladda ner från hemsidan för 2017.

Du hittar dessa under delregistret SEPHIA, under fliken Dokument/Fysioterapi.

Nu startas en blogg på hemsidan!

Bloggen syftar till att få mer diskussion kring SWEDEHEART och om hjärtinfarktvård och vårdkvalitet. Tomas Jernberg, registerhållare för SWEDEHEART, är först ut att blogga.

Matvanor

Det kommer att finnas kostvariabler i SEPHIA fr o m 2016-01-01. Dessa variabler är inte obligatoriska.

Socialstyrelsen har utarbetat ett kostindex sammansatt av fyra frågor. Indexet är baserat på en poängsättning av svarsalternativen för fråga 1–4 där maxpoäng är 12. Målsättningen med de föreslagna frågorna är att de ska fånga dem med störst förbättringspotential när det gäller matvanorna.

Formulären finns under SEPHIA-registret/DOKUMENT/FORMULÄR, men finns också som länk här nedan.

Formulär - patient

Formulär - personal

Samarbetspartners

 

Socialstyrelsen

 

Svenska Cardiologföreningen

Samarbetspartners

 

Sveriges kommuner och Landsting

 

UCR logo www

Tillbaka till toppen