VARIABELÄNDRINGAR I RIKSHIA/SEPHIA

  • Nytt svarsalternativ under A2-blockerare – ARB+Neprilysin (RIKS-HIA/SEPHIA)

  • Ny variabel- Ezetimibe (Ezetrol) (låg tidigare under övriga lipidsänkare (RIKS-HIA/SEPHIA)

  • För Övriga lipidsänkare kan man nu välja flera alternativ (RIKS-HIA/SEPHIA)

  • LDL blir obligatoriskt även i RIKS-HIA

 

De utskrivbara formulären är uppdaterade.

Samtliga förändringar är i drift senast från och med 170125.

Tillbaka till toppen