150624

En ny variabel är tillagd överst på slutsidan i RIKS-HIA.

  • Avliden

Svarsalternativ: Ja eller Nej.

Om Ja anges, så gråmarkeras alla läkemedel, EKG-rytm och Uppföljning.

Uppdaterade formulär kommer i början av hösten 2015.

Tillbaka till toppen