OBS fr o m nu är det möjligt att logga in i nya hjärtkirurgiregistret.
Detta register kommer att gälla för alla som opereras fr o m 20190101, men alla patienter som opereras fram t o m 31/12 2018 skall registreras i gamla registret.
Detta gäller alltså även det postoperativa förloppet. Det gamla registret kommer att stängas helt fr o m 2019-04-30 – sedan är det för sent att efterregistrera 2018 års operationer.
Data som inte är inmatade i hjärtkirurgiregistret innan 20190214 kommer inte med i årsrapporten.

 

Nu finns uppdaterad Patientinformation för utskrift i Svensk, Engelsk och Arabisk version.

Ni hittar nedladdningsbara dokument under fliken Dokument - Patientinformation.

I dokumenten fyller ni i vem som är lokalt personuppgiftsansvarig.

Nu finns det en uppdaterad manual för RIKSHIA. Det finner ni på RIKSHIA:s sida under Dokument/Manualer eller via länken här nedan.

Manual RIKSHIA

Nu finns SWEDEHEARTS årsrapport för 2017, hämta SWEDEHEART Årsrapport 2017 och kvalitetsindex  för 2017, hämta kvalitetsindex 2017.

Nu finns det en uppdaterad manual för SEPHIA på hemsidan.

SEPHIA-manual

Under hösten och vid årsskiftet kommer det att ske många förändringar i registret. De största förändringarna presenteras nedan.

För utförligare information, klicka på denna länk Nyheter 2018.

 

SISTA INMATNINGSDAG FÖR DATA:

 • 13 januari 2018

RIKSHIA

 • Förändring av befintlig kvalitetsindikator
 • Frailty/Skörhet
 • Annan allvarlig sjukdom som föranleder avsteg från behandlingsriktlinjer

SEPHIA

 • < 80 år obigatoriskt
 • Fysiskt träningsprogram efter utskrivning
 • Uppföljningsintervall

RAPPORTFUNKTIONER

 • Förändringar i Kvalitetsindexrapporten

 

Efter uppdateringen av registret denna veckan så kan man inte längre använda sig av radbrytning (Enter-knappen) när man skriver i kommentarsfälten. Då kommer det upp ett felmeddelande. Detta gäller alla delregister.

Skriver man i löpande text så går det bra att spara och klarmarkera. 

sh arsmote 2017

Lena Skytt som arbetar i Nyköping hade en väldigt bra presentation på SWEDEHEART's årsmöte om hur dom arbetar i Nyköping med hjärtinfarktpatienternas uppföljning på mottagningen.

Presentationen hittar du under Dokument/övriga dokument eller via denna länk: Personalperspektiv - Nyköping

Från och med 2018 kommer det att bli obligatoriskt att följa upp patienter <80 (är ju för närvarande <75 år).

Det finns möjlighet att redan nu börja följa upp dessa patienter! Hör av er till någon av monitorerna så ändrar dom så att alla patienter <80 kommer upp på er Uppföljningslista.

Från och med mitten av februari har Swedeheart en fungerande anslutning så att de regelbundet kan leverera data till Vården i siffror.

https://www.vardenisiffror.se/

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Kvalitetsindikatorer och andra mått i Vården siffror ger faktaunderlag för analys och dialog inom och mellan huvudmän och vårdgivare. Den primära målgruppen är personer som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering på olika nivåer. Men också andra som är intresserade av hur hälso- och sjukvården fungerar.

Vården i siffror har ersatt den tryckta katalogen med Öppna jämförelser hälso- och sjukvård. Den största förändringen är att löpande kunna presentera nya data jämfört med tryckt en gång per år.

Finns nu på hemsidan

Klicka länken för att öppna, Årsrapporten och Kvalitetsindex

VARIABELÄNDRINGAR I RIKSHIA/SEPHIA

 • Nytt svarsalternativ under A2-blockerare – ARB+Neprilysin (RIKS-HIA/SEPHIA)

 • Ny variabel- Ezetimibe (Ezetrol) (låg tidigare under övriga lipidsänkare (RIKS-HIA/SEPHIA)

 • För Övriga lipidsänkare kan man nu välja flera alternativ (RIKS-HIA/SEPHIA)

 • LDL blir obligatoriskt även i RIKS-HIA

 

De utskrivbara formulären är uppdaterade.

Samtliga förändringar är i drift senast från och med 170125.

Det finns nu uppdaterade manualer och dokument att ladda ner från hemsidan för 2017.

Du hittar dessa under delregistret SEPHIA, under fliken Dokument/Fysioterapi.

”Kranskärlsröntgen hos patienter med NSTEMI”

Tidigare har målgruppen för kvalitetsindikatorn ”Kranskärlsröntgen hos patienter med NSTEMI” varit patienter med NSTEMI och ”förhöjd risk”. Detta baserade sig på gamla nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. Vi ändrar nu målgruppen till alla med NSTEMI då det är mer i linje med senare riktlinjer från ESC.

Tidigare räknades av mättekniska skäl alla kranskärlsröntgenundersökningar inom 30 dagar. Vi kommer nu endast räkna kranskärlsröntgenundersökningar utförda under vårdtiden. Vi kommer också mäta andelen av dessa som genomgår kranskärlsröntgen inom 72 timmar. 

Se hur bra just ditt sjukhus är på Hjärtinfarktvård!

online rapport

 Klicka här för att komma till rapporten

Nu finns nya figurer som presenterar stenttromboser och restenoser i olika stent för perioden 2007 tom 20 april 2016. Till figurerna.

thumb Slide3

 • HS (högsensitivt) Troponin-I finns nu att få som förvald variabel under infarktmarkör. För att få tillgång till den måste ni höra av er till monitorerna (se kontaktuppgifter under fliken KONTAKT).

 • Krea: obligatorisk variabel sedan 1 november.

150624

En ny variabel är tillagd överst på slutsidan i RIKS-HIA.

 • Avliden

Svarsalternativ: Ja eller Nej.

Om Ja anges, så gråmarkeras alla läkemedel, EKG-rytm och Uppföljning.

Uppdaterade formulär kommer i början av hösten 2015.

Hur kvalitetsindex i SWEDEHEART räknas ut.

 

Det finn nu en "lathund" för rapporten QC-tider som man kan använda sig av när man vill granska sina tider i RIKSHIA. Den hittar du under fliken DOKUMENT/MANUALER.

Granska data med hjälp av rapporten "QC-mediciner"

 

Det finns nu en "lathund" för rapporten QC-mediciner som man kan använda sig av när man vill granska sina data. Den hittar du under fliken DOKUMENT/MANUALER.

Granska data med hjälp av rapporten "QC-mediciner"

Klicka för större bild!

1 DSC9909-12 DSC9910-13 DSC9911-14 DSC9914-15 DSC9912-16 DSC9915-1Tomas Jernberg10 DSC9941-111 DSC9948-112 DSC9951-113 DSC9960-114 DSC9991-115 DSC9987-116 DSC9979-117 DSC9962-118 DSC9956-119 DSC9959-120 DSC9964-121 DSC9966-122 DSC9968-123 DSC9984-124 DSC9953-125 DSC9954-126 DSC9986-127 DSC9975-128 DSC0061-129 DSC0062-130 DSC0064-131 DSC0065-132 DSC0066-133 DSC0067-134 DSC0068-135 DSC0069-136 DSC0070-237 DSC0001-138 DSC0003-139 DSC0005-140 DSC0009-141 DSC0013-142 DSC0035-143 DSC0042-145 DSC9993-147 DSC0036-1

”SWEDEHEART skapas av engagerade medarbetare på Sveriges alla sjukhus. Tillsammans har vi gjort ett fantastiskt jobb och kan se tillbaka på 2013 som ännu ett framgångsrikt år.” Tomas Jernberg

Årsrapport/annual report 2013 - engelsk

Årsrapport 2013 - svensk

 

Nu finns även figurer till årsrapporterna för nedladdning

Kai Eggers, Bertil Lindahl och RIKS-HIA´s arbetsgrupp har nu släppt nya kriterier för definition av hjärtinfarkt.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK