Nyheter i SEPHIA 2014

SEPHIA - se nya formulär för 2014

Antikoagulantia utökas med svarsalternativen:
4 Rivaroxaban (Xarelto)
5 Apixaban (Eliquis)
Nya variabler:
  • Diabetes – Placering: Sist under rubriken Riskfaktorer
  • 24-timmars blodtrycksmätning (Medel/dygn, dag resp natt)
  • Hemblodtryck – morgon och kvällsblodtryck – 3 dagar
Nya obligatoriska variabler:
  • Blodtryck Syst/Diast
  • Triglycerider
  • Kolesterol
  • HDL-kolesterol
  • ApoB

      Okänt knapp finns för samtliga dessa obligatoriska variabler

Planerade nya variabler under 2014:
Eko och ICD (7 st)
Kost samt sjukgymnastvariabler

Samarbetspartners

 

Socialstyrelsen

 

Svenska Cardiologföreningen

 

Sveriges kommuner och Landsting

 

UCR logo www

Du är här: Start