Klaffmateriallista

Klaffmateriallistan finns att hämta under Dokument/Manualer

Uppdateringen av Hjärtkirurgi 2013-11-27

Uppdateringen innebar bl.a.:

Administrera användare

  • E-mail och tel nr är nu alltid obligatoriskt att ange vid ändringar i Administrera användare.

Hjärtkirurgi & Hjärtkirurgi Postop

  • Diagnos är flyttat från Hjärtkirurgi Postop till Hjärtkirurgi.
  • Kompletteringar av UAS-tillägget fr o m 2014-01-01

Samarbetspartners

 

Socialstyrelsen

 

Svenska Cardiologföreningen

 

Sveriges kommuner och Landsting

 

UCR logo www

Du är här: Start