”Årsrapportens kvalitetsindex stämmer inte med Landstings- och QC-rapporterna”

I Landstings- och QC-rapporternas kvalitetsindex krediteras det sjukhus som ”äger” patienten, dvs det sjukhus som först tagit emot patienten och ansvarar för Startsidan i registret. Undantag: patient som omdirigerats från ett sjukhus ägs av det sjukhus patienten omdirigerats ifrån.

Ovanstående gäller även i den skrivna årsrapportens kvalitetsindex men med undantag för utskrivningsmedicinerna. Här gäller att det sjukhus som skrivit ut patienten också får kredit för de mediciner som skrivits ut.

Vi arbetar med att korrigera Landstings- och QC-rapporterna så de blir lika med den skrivna årsrapporten men det kommer att dröja ett tag innan vi har möjlighet att implementera detta i on-linerapporterna.