I SveDem görs första uppföljningen 5-15 månader efter diagnosdatum och uppföljning 2,3 osv 9-15 månader efter föregående registrering. Systemet flaggar för uppföljningar när det är dags och de dyker då upp på listan Nya uppföljningar på startsidan.

Uppföljningarna är spärrade med ett from och ett tom datum. From datum är det datum när uppföljningen kommit upp på listan och tom datum anges som registreras senast. Uppföljningar som gjorts utanför angivna tidsperioder kan inte registreras i SveDem. 

Den uppföljning man inte har något besök att registrera in i kan man registrera med inte i år på patentsidan.  Då flaggas det för en ny uppföljning nästa år. Se även Manual för registrering.

Tillbaka till toppen