Hur förverkliga nollvisionen? Lärande exempel på en demensvård utan
tvång och begränsningar • 16 mars 2018 • Lokal 7A, Odengatan 65, Stockholm

Tid Program
09.00–10.00 Registrering, kaffe och smörgås
10.00–10.15
INLEDNING
Madeleine Harby Samuelsson
statssekreterare vid socialdepartementet
10.15–10.50 VISION OCH ARBETE FÖR EN NOLLVISION
Wilhelmina Hoffman, geriatriker
och chef vid Svenskt Demenscentrum
10:50–11.00 Bensträckare
11.00–12.00 KAN MILJÖN VARA PERSONCENTRERAD?
Helle Wijk, sjuksköterska och docent,
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.30 VI KVALITETSSÄKRAR VÅRDEN GENOM
SVEDEM OCH NOLLVISION
Carina Stenmark, demenssjuksköterska, och
Mona Skogvang, undersköterska, Torsby kommun
13.30–14.00 ÖPPNA DÖRRAR PÅ DEMENSBOENDE
Erika Barreby, strateg, Västerås stad och Maria
Sandhagen enhetschef, Hälleborgs äldreboende
14.00–14.30 POP-BPSD – PERSONCENTRERAD OMVÅRDNAD
MED HJÄLP AV NOLLVISON
Catarina Henriksson, demenssjuksköterska,
och Susanna Mateus-Gloria, undersköterska,
stadsdelen Västra Göteborg
14.30–15.00 Kaffepaus
15.00–15.30 NOLLVISION INOM AKUTSJUKVÅRDEN
Johan Herlin Ejerhed, specialistläkare i
internmedicin, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus
15.30–16.00 PANELDISKUSSION OCH AVSLUTNING
Moderator: Wilhelmina Hoffman
Tillbaka till toppen