Styrgrupp:

 • Maria Eriksdotter, prof/öl Tema åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, registerhållare
 • Kerstin Kåwe, leg.arbetsterapeut, Med klin, Centralsjukhuset, Karlstad
 • Lena Kilander, univlektor/öl, Ger klin, Akademiska sjh, Uppsala
 • Peter Nordström, prof/öl, Ger klin Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Ulla-Britt Mattsson, öl Neuropsykiatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Katarina Nägga, specläk, medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Helle Wijk, docent/leg.ssk, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Univsjukhuset Göteborg
 • Anders Wimo, prof KI, familjeläkare, primärvården Nordanstig
 • Bengt Winblad, prof Tema åldrande,  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Mariann Strömberg, enhetschef Ödeshögs kommun
 • Anne Sjöblom, verksamhetsutvecklare, Äldrevårdsteamet Landstinget Västerås

Adj: 
Ann-Katrin Edlund, landskoordinator/leg.ssk, Tema åldrande Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Ingrid Alm Persson, anhörigrepresentant, Älta

Jävsdeklaration

 

Tillbaka till toppen