Styrgrupp:

  • Maria Eriksdotter, prof/öl Tema åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, registerhållare
  • Kerstin Kåwe, leg.arbetsterapeut, Med klin, Centralsjukhuset, Karlstad
  • Lena Kilander, univlektor/öl, Ger klin, Akademiska sjh, Uppsala
  • Ulla-Britt Mattsson, öl Neuropsykiatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  • Katarina Nägga, specläk, medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
  • Helle Wijk, docent/leg.ssk, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Univsjukhuset Göteborg
  • Anders Wimo, prof KI, familjeläkare, primärvården Nordanstig
  • Bengt Winblad, prof Tema åldrande,  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
  • Anne Sjöblom, verksamhetsutvecklare, Äldrevårdsteamet Landstinget Västerås

Adj: 
Ann-Katrin Edlund, landskoordinator/leg.ssk, Tema åldrande Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Anhörigrepresentant - vakant

Jävsdeklaration

 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK