SveDemdata används flitigt i forskning. SveDem är ett av 17 register som står för 67% av alla publikationer.

Forksarkonf

Foto Dorota Religa - Forskningskonferensen om Nationella Kvalitetsregister, Arlanda, 23 maj 2018 

Tillbaka till toppen