SveDems årliga möte hölls onsdag 7 september 2016 med ungefär 80 deltagare från såväl primärvård, specialistvård och kommunal verksamhet samt forskare.

Registerhållare Maria Eriksdotter hälsade välkommen, presenterade alla inblandade och visade ett urval av 2015 års resultat. Därefter gav Staffan Winter, projektledare Nationella programmet för datainsamling, en översikt av det komplexa området direktöverföring av journaluppgifter till kvalitetsregister.

 

Efter lunch fick vi en beskrivning av SÄBO-projektet samt de planerade nya rapporterna avsededa för en snabb översikt av enhetens resultat och utveckling, en för Särskilda boenden och en för Primär- och specialistenheter. Därefter gav Kristina Edvardsson en genomgång av Trelleborgsprojektets fina resultat. Trelleborgsprojektet genomfördes 2014 och involverade SveDem och BPSD-registret. Ni hittar rapporten på SveDems hemsida. Sedan presenterade Pavla Cermakova, doktorand på Karolinska institutet, sin intressanta forskning om behandling av hjärtinfart hos personer med demenssjukdom.

 

Under slutet av dagen fick det årliga mötet besök av Majken Karlsson, Med egen erfarenhet, som gav åhörarna både skratt och eftertanke. Ett mycket uppskattat framförande. Det årliga mötet med  god stämning och givande diskussioner avslutades som vanligt med prisutdelning. Priset för mest kompletta registreringar i SveDem under 2015 gick denna gång till Likenäs vårdcentral och Geriatrikmottagningen Avesta lasarett. De fick mottaga diplom, blommor och 10 000 kronor att använda till vidareutbildning inom demensområdet.

 Värmland2NY                  Avesta2NY                  majkenNY                

 

Presentationsmaterial:

Ann-Katrin Edlund presentation 2016

Kristina Edvardsson presentation 2016

Pavla Cermakova presentation 2016

Maria Eriksdotter presentation 2016

Minnesanteckningar årligt möte 2016

 

Tillbaka till toppen