SveDems årliga möte hölls torsdag 14 september 2017 med ungefär 90 deltagare från såväl primärvård, specialistvård och kommunal verksamhet samt forskare.

Registerhållare Maria Eriksdotter hälsade välkommen, presenterade alla inblandade och gav en exposé över SveDems 10 år. Katarina Nägga, Anders Wimo och Lena Kilander, samtliga från SveDems styrgrupp, visade exempel på forskning gjord på SveDemdata. Efter detta presenterade Linda Johansson sin forskning om näringstillstånd och nutrition, där SveDemdata använts.

Efter lunch redogjorde Annsofie Svensson för en kartläggning av demensvården på vårdcentraler i Skåne som gjordes under året. Därefter gav Rozita Torkpoor oss en inblick i utmaningen i att utföra demensutredningar i det mångkulturella samhället. Sedan gav Helle Wijk, Cristina Wångblad och Catarina Henriksson oss inblick i POP-presenterad omsorg i praktiken, med exempel från Göteborg. Under slutet av dagen presenterade Bengt Winblad oss perspektiv på demensforskningen innan prisutdelning tog vid.

Årets SveDempris gick till Motala kommun, primärvård och minnesmottagning för bästa vårdkedja med motiveringen ”För ett vårdprocessprogram som följer personer med demenssjukdom genom hela vårdkedjan och stödjer samarbetet över verksamhetsgränserna och där SveDem stärker processen och ger kunskap och förutsättningar för förbättringsarbete”. Representanter för pristagarna var; Boel Eklund för Motala kommun, Annette Johansson för primärvården samt Tove Hultberg för minnesmottagningen.

Årets årliga möte avslutades med mingel, tårta, bubbel och musik med anledning av att SveDem fyller 10 år 2017.

motala bästa vårdkedja svedem 2017                styrgruppforelasare

 

mingel              tarta

 

Årligt_möte_Eriksdotter_14_sept_nr1_.pdf

Årligt_möte_Eriksdotter_14_sept_nr2_.pdf

AndersWimo.pdf

LenaKilander.pdf

LindaJohansson.pdf

AnnsofieSvensson.pdf

RositaTorkpoor.pdf

POPförsta.pdf

POP2.pdf

Bengt_Winblad.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SÄBO uppföljningen

I dag har frågan angående samtycke till begränsningsåtgärder korrigerats. Den gråmarkeras (går ej att fylla i) nu på samma sätt som de övriga följdfrågorna angående tvångs- skydds- och begränsningsåtgärder om man svarat Nej på första frågan om någon åtgärd används.

 

http://ki.se/nyheter/minskad-tandvard-och-samre-munhalsa-efter-demensdiagnos

Ny publikation "Sämre vård för alzheimerpatienter som bor ensamma" hittar du under fliken Forskning/Vetenskapliga artiklar.

Fredagen den 31 mars arrangerade Svenskt demenscentrum och SveDem en Nollvisionskonferens på ABF huset i Stockholm

Läs mer här

Pavla Cermáková, forskare vid Karolinska Institutet, har disputerat med en avhandling baserad på data från SveDem. Avhandlingen handlar om kardiovaskulär sjukdom och demenssjukdom. Pavla Cermáková menar bland annat att behandling av hjärt-kärlsjukdom för denna patientgrupp idag inte bygger på evidens, något som måste förbättras. Cermáková lyfter  fram SveDem som en unik källa till forskning kring demenssjukdom och disputationskommittén menade att det är glädjande att registerdata har använts i så stor omfattning i avhandlingen.

Pavlas presentation vid disputationNYkomprimerad    

Här kan ni hämta hem avhandlingen:

https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/45381

 

Dorota Religa, överläkare och forskare på SveDemdata, har besökt konferensen A National Dementia Registry for Ireland: A Feasibility Analysis där hon presenterat SveDem. Man vill i Irland bygga upp ett nationellt register för personer med demenssjukdom och har, efter kartläggning av olika demensregister i världen, sett SveDem som ett av de starkaste registren att inspireras av. Vid mötet, som arrangerades av The Alzheimer society of Ireland , diskuterades möjligheten att starta ett liknande register på Irland. I samband med Dorotas presentation av SveDem har ett internationellt samarbete startat som vi med intresse kommer att följa.

 

SveDems årliga möte hölls onsdag 7 september 2016 med ungefär 80 deltagare från såväl primärvård, specialistvård och kommunal verksamhet samt forskare.

Registerhållare Maria Eriksdotter hälsade välkommen, presenterade alla inblandade och visade ett urval av 2015 års resultat. Därefter gav Staffan Winter, projektledare Nationella programmet för datainsamling, en översikt av det komplexa området direktöverföring av journaluppgifter till kvalitetsregister.

 

Efter lunch fick vi en beskrivning av SÄBO-projektet samt de planerade nya rapporterna avsededa för en snabb översikt av enhetens resultat och utveckling, en för Särskilda boenden och en för Primär- och specialistenheter. Därefter gav Kristina Edvardsson en genomgång av Trelleborgsprojektets fina resultat. Trelleborgsprojektet genomfördes 2014 och involverade SveDem och BPSD-registret. Ni hittar rapporten på SveDems hemsida. Sedan presenterade Pavla Cermakova, doktorand på Karolinska institutet, sin intressanta forskning om behandling av hjärtinfart hos personer med demenssjukdom.

 

Under slutet av dagen fick det årliga mötet besök av Majken Karlsson, Med egen erfarenhet, som gav åhörarna både skratt och eftertanke. Ett mycket uppskattat framförande. Det årliga mötet med  god stämning och givande diskussioner avslutades som vanligt med prisutdelning. Priset för mest kompletta registreringar i SveDem under 2015 gick denna gång till Likenäs vårdcentral och Geriatrikmottagningen Avesta lasarett. De fick mottaga diplom, blommor och 10 000 kronor att använda till vidareutbildning inom demensområdet.

 Värmland2NY                  Avesta2NY                  majkenNY                

 

Presentationsmaterial:

Ann-Katrin Edlund presentation 2016

Kristina Edvardsson presentation 2016

Pavla Cermakova presentation 2016

Maria Eriksdotter presentation 2016

Minnesanteckningar årligt möte 2016

 

18 april har vi gjort en del uppdateringar av registret. Främst buggkorrigeringar och urval för tidsperioder och kön och åldersgrupper i rapporterna. Se samtliga uppdateringar under fliken NYHETER/Uppdatering i registret

I Trelleborgs kommun har det pågått ett projekt under 2014 och 2015 med att arbeta med både BPSD registret och SveDems Säbo modul. Demenskoordinator Kristina Edvardsson har varit projektledare och  gjort ett fantastiskt arbete och man ser att båda registren behövs och att arbetet redan lett till stora förbättringar. Resultatet presenterades i Trelleborg torsdag 31 mars och kommunens politiker, regionens MASar och demenssjuksköterskor samt kommunens personal var inbjudna.  

Nu finns en rapport som över hur de gått till väga och vilka resultat de fått. Vi hoppas att rapporten ska bli en inspirationskälla för andra kommuner. Rapporten hittar ni här och Kristina Edvardssons presentation av resultaten hittar ni genom att klicka på hennes namn.

 

Tillbaka till toppen