logo left
ÅRLIGT MÖTE, SveDem
Tisdag 2 oktober 2018


Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm


Anmälan: Senast 14 september 2018
Lunch och kaffe för samtliga deltagare står SveDem för.

Prel Agenda

09.30 - 10.00 Kaffe
10.00 - 10.10 Välkommen
Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem
10.10 - 10.50 Resultat från SveDem – årsrapport 2017
Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem
10.50 - 10.55 Bensträckare
10.55 - 12.00 Moderator: Anne Sjöblom, Forskning på SveDemdata
 • Tandhälsa och demens,
  Kåre Buhlin, övertandläkare, Universitetslektor KI
 • Stora och små aspekter av användning av neuroleptika vid demens,
  Dorota Religa, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset,
 • Tema Åldrande, docent KI och Emilia Schwertner, psykolog, doktorand KI
 • Skallskador och demens, Peter Nordström, överläkare NUS, professor UMU
12.00 - 13.00 LUNCH
13.00 - 14.00

Moderator: Ann-Katrin Edlund

 • Nya modulen för uppföljning av Hemsjukvård och omsorgsinsatser
 • Rapport från pilotprojekt i Torsby kommun
  Carina Stenmark, Silviasjuksköterska, demenssjuksköterska i Torsby
  kommun tillsammans med representanter från Torsby hemtjänst centrala
 • Rapport från Oxelösunds kommun
  Annalisa Andersson, Silviasjuksköterska, demenssjuksköterska i Oxelösunds
  kommun
14.00 - 14.10 Bensträckare
14.10 - 14.50  Moderator: Katarina Nägga
 • Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens - BPSD,
  Sibylle Meyer, Överläkare minnesmottagningen Hudiksvall, Geriatrik Gävle
15:00 Kaffe och avslut

Välkomna önskar styrgruppen
genom Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem

Tillbaka till toppen