logo left
10 års jubileum
ÅRLIGT MÖTE, SveDem
Torsdag 14 september 2017


Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm


Anmälan: Senast 31 augusti 2017
Lunch och kaffe för samtliga deltagare står SveDem för.

Agenda

09.30 - 10.00 Kaffe
10.00 - 10.10 Välkommen
Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem
10.10 - 10.50 Moderator: Ulla-Britt Mattson
SveDem 10 år, en tillbakablick
Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem
10.50 - 10.55 Bensträckare
10.55 - 11.40 Axplock från SveDems forskning
Katarina Nägga, docent/överläkare Linköpings Universitetssjukhus
Anders Wimo, professor/distr läkare Primärvården Nordanstig
Lena Kilander docent/överläkare Akademiska sjukhuset Uppsala
11.40 - 12.00 Näringstillstånd och preventiva nutritionsåtgärder bland personer med
demenssjukdom – en kvalitetsregisterstudie
Linda Johansson Fil.dr/leg ssk, Högskolan Jönköping University
12.00 - 13.00 LUNCH
13.00 - 14.00

Moderator: Anne Sjöblom
SveDem – sett utifrån kartläggning av demensvården på vårdcentraler i Skåne
Annsofie Svensson, vårdutvecklare/leg.ssk , Kunskapscentrum demenssjukdomar i Skåne

Demensutredning i det mångkulturella samhället
Rozita Torkpoor, vårdutvecklare/leg.ssk, Migrationsskolan vid Kunskapscentrum demenssjukdomar i Skåne

POP-Personcentrerad omsorg i praktiken
Helle Wijk, docent/leg ssk, Sahlgrenska akademin
Cristina Wångblad metodhandledare/leg.fysioterapeut, Göteborgs stad
Catarina Henriksson Demenssjuksköterska, Västra Göteborg

14.00 - 14.10 Bensträckare
14.10 - 14.50  Moderator: Kerstin Kåwe
Perspektiv på demensforskningen
Bengt Winblad prof i Geriatrik, Karolinska Institutet
14.50 - 15.00 Prisutdelning
15.00 - 16.00 10-årsfirande med bubbel och tilltugg
   
   
Tillbaka till toppen