SveDems årliga möte för ansluta enheter 2 oktober 2018,
Stockholm, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10.

Tillbaka till toppen