Karolinska, Solna kommer att vara det första sjukhuset i Stockholm att testa leverans av data till SVAR. Om testet faller väl ut så är målet att data levereras fullt ut i maj. Då kommer även övriga akutsjukhus inom regionen (utom Norrtälje- och St Görans sjukhus) att leverera.

Tillbaka till toppen