Sedan årsskiftet levererar Region Östergötland data automatiskt till SVAR. Uppskattningsvis så kommer ca 100 000 besök  att registreras under året. Tillsammans med Region Skåne så innebär detta att ca 500 000 besök är registrerade vid årets slut.  

Tillbaka till toppen