OBS! REGISTRET ÄR ÄNNU INTE REDO FÖR FORSKNING. NEDANSTÅENDE GÄLLER SÅLEDES ÄNNU INTE. MER INFO KOMMER HÄR NÄR REGISTRET ÄR REDO. 

Vill du använda SVARs data för forskning?

Gör så här:

1. Ansök till styrgruppen för SVAR med forskningsplan (max 1 A4-sida; en standardmall är nedladdningsbar här).

Styrgruppen för SVAR beslutar därefter om projektet får tillgång till SVARs data, efter avvägning av eventuella intressekonflikter.  Principen är att varje deltagande sjukvårdshuvudman "äger" sina egna data, och ansökan till SVAR om forskning i eget material är därför inte är nödvändigt.

 

2. Ansök till etikprövningsnämnden, http://www.epn.se.

Den enskilde forskaren gör denna ansökan och betalar kostnaden. Om projektet godkänns av SVAR enligt punkt 1 ovan och av etikprövningsnämnden upprättas ett utlämnandekontrakt mellan SVAR och sjukvårdshuvudmannen. Se mall för detta kontrakt här till höger.

 

3. Skriv avtal med SVAR. Mall för detta avtal finns att ladda ned här.

 

Se också under rubriken ”Kvalitetsregisterdata" här till höger.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK