• slider 1

  Det här är Uppsala Clinical Research Center

  UCR arbetar med klinisk forskning, klinisk prövning och kvalitetsutveckling. Hos oss har du direkt tillgång till alla de stödmetoder som behövs för att snabbt starta och driva projekt. UCR tar hand om många tidskrävande uppgifter, höjer kvaliteten och effektiviserar ditt och dina medarbetares arbete.
  Läs mer om UCR

 • slider 1


  UCR världsledande i registerbaserade randomiserade kliniska prövningar (R-RCT)  Flera studier har publicerats i the New England Journal of Medicine under det senaste halvåret

  Läs mer

 • slider 1

  Analysservice och laboratorietjänster

  UCR Laboratory är en akademisk plattform med hög kapacitet som bland annat kan erbjuda forskare och företag analys av biomarkörer samt utvärdering av metoder och instrument.

  Kontakta oss gärna för allt från rådgivning till metodutveckling.
  Läs mer om UCR Laboratory

Vad vill du veta mer om?

Kurser inom kliniska prövningar:

Good Clinical Practice (GCP)
För att möta myndigheternas krav gällande prövarens kompetens i kliniska prövningar anordnar UCR utbildning i ICH-GCP. Kursen vänder sig till prövare och forskningssjuksköterskor, och uppfyller kriterierna för TransCelerates Mutual Recognition Program.
Mer information och anmälan>>

Klinisk läkemedelsutveckling, 30 hp (CDD)
Kursen är en fristående universitetskurs omfattande 30 hp som organiseras av Institutionen för Medicinska Vetenskaper i samarbete med UCR. Kursen går varje hösttermin och anmälan sker via Uppsala universitet och den centrala antagningsenheten.
Mer information>>

Monitoreringskurs
UCR anordnar en tvådagarskurs för personer som ska börja arbeta eller arbetar med monitorering av prövarinitierade studier med liten eller ingen erfarenhet. Kursen ges en gång per år.
Mer information och anmälan>>


Kurs inom biostatistik:

Biostatistik - introduktionskurs
Obligatorisk kurs i biostatistik för forskarstuderande på Uppsala universitets medicinska fakultet. Kursen behandlar deskriptiv statistik och grundläggande analysmetoder. Den ges på engelska en gång per termin.
Mer information>>

 Varför välja UCR

 • UCR har den kompetens och teknik som behövs för att omsätta innovativa idéer till translationella forskningsprojekt, kliniska studier och registerbaserade förbättringsprojekt.
 • Under 2013 presenterade UCR en nationellt och internationellt uppmärksammad och mycket efterfrågad modell för stora prospektiva randomiserade studier inom nationella kvalitetsregister – (Registry-based Randomized Clinical Trials, R-RCT).
 • UCR är landets första kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister och ett ledande centrum för kvalitetskontroll och utvärdering av nya behandlingar inom svensk hälso- och sjukvård.

Korta fakta om UCR

 • UCR är organiserat som ett självständigt, icke-vinstdrivande forskningscentrum inom Uppsala universitet och Region Uppsala.
 • UCR har mer än 120 anställda med kunskap och erfarenhet av att genomföra kliniska forskningsprojekt, från minsta förstudie till globala megastudier.
 • Uppsala Biobank var först i landet med att utveckla sjukvårdsintegrerad biobankning. Tillsammans med UCR Laboratory erbjuder Uppsala Biobank även rådgivning inom biobanksfrågor, ackrediterad analysverksamhet samt laboratorietjänster.
 • UCR startade med inriktning på forskning om hjärt-kärlsjukdom men har utvidgats till att omfatta ett brett spektrum av diagnoser och sjukdomsområden.
Tillbaka till toppen