Kurser inom kliniska prövningar:

Good Clinical Practice (GCP)
Kraven från myndigheterna har ökat när det gäller prövarens kompetens i kliniska prövningar (LVFS 2011:19). För att möta dessa krav anordnar UCR en ICH-GCP-utbildning under två halvdagar för prövare samt forskningssköterskor som saknar formell GCP-kompetens. Kursen ges cirka fyra gånger per år.
Mer information och anmälan>>

Klinisk läkemedelsutveckling, 30 hp (CDD)
Kursen är en fristående universitetskurs omfattande 30 hp som organiseras av Institutionen för Medicinska Vetenskaper i samarbete med UCR. Kursen går varje hösttermin och anmälan sker via Uppsala universitet och den centrala antagningsenheten.
Mer information>>

Monitoreringskurs
UCR anordnar en tvådagarskurs för personer som ska börja arbeta eller arbetar med monitorering av prövarinitierade studier med liten eller ingen erfarenhet. Kursen ges en gång per år.
Mer information och anmälan>>


Kurser inom epidemiologi och biostatistik:

Biostatistik - introduktionskurs
Obligatorisk kurs i biostatistik för forskarstuderande på Uppsala universitets medicinska fakultet. Kursen behandlar deskriptiv statistik och grundläggande analysmetoder. Den ges på engelska en gång per termin.
Mer information>>

Kurs i medicinsk epidemiologi
Metodkurs på forskarnivå. Kursen syftar till att ge en bred introduktion till epidemiologiska metoder på medel- till avancerad nivå. Kursen ges i allmänhet på hösten och vartannat år ges kursen på engelska.
Mer information>>


Nätverk:

FOSA-möte
Nätverket för forskningssköterskor inom Landstinget i Uppsala län och Akademiska sjukhuset.
Mer information och anmälan>>

Tillbaka till toppen