UCR har en unik kombination av kompetens och erfarenhet inom klinisk forskning, sjukvård, teknik och juridik vilken efterfrågas av sjukvården och forskare.

UCR har därför en sektion med inriktning på uppdrag med koppling till IT. Sektionen arbetar med rådgivning, utvärdering, lösningsförslag och prototyper för att snabbt hitta möjligheter till effektiva och innovativa lösningar som kan förbättra och förenkla forskning och vård.

Aktuella projekt är registerförfrågningar från Europa, Mellanöstern och Australien, tillgängliggörande av data genom automatisering och avidentifiering och utveckling av teknik för att koppla ihop register, biobanker och journalsystem.

”Det här är en fantastisk möjlighet för oss på UCR att fördjupa och utöka vårt bidrag till sjukvården och forskning både i Sverige och internationellt. Vi ser fram emot att få möjligheten att arbeta med alla dessa uppdrag” säger Jonas Oldgren, verksamhetschef på UCR.

Tillbaka till toppen