UCR registercentrum utvecklar hela tiden sina tekniska lösningar för att lättare och snabbare kunna anpassa tekniken till nya krav från registerhållare, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och enskilda landsting. Tack vare en nyutvecklad avancerad plattform erbjuder UCR teknik som kan anpassas till allt från ett litet register till en komplett vårdlösning.

Tekniken möjliggör även randomiserade kliniska registerstudier till bråkdelen av den kostnad en traditionell randomiserad klinisk studie betingar. UCR kan då även bidra med de resurser som ingår i ett forskarteam, statistikhjälp och datamonitorering.

Den senaste plattform UCR registercentrum utvecklats kallas QReg 5. Bland dess fördelar kan nämnas att den

  • Ger möjlighet att reducera arbetet för den sjukvårdspersonal som rapporterar in data till registren. Detta sker genom integrering med journalsystemet, möjlighet till inmatning via surfplatta och mobil samt, vid registrering av patienternas egna upplevelser av vården, direkt inmatning från patienter.
  • Förbättrar visualiseringen av data. För detta finns olika dynamiska grafiska verktyg med inbyggd sökbarhet som gör det enklare att administrera registret och ger god överblick. Plattformen erbjuder även möjlighet till portaler med öppna data.
  • Stödjer en strukturerad insamling av data genom att använda etablerade kodverk som ICD-10, KVÅ, SFAI och Snomed.
  • Skapar större flexibilitet vid valet av analysverktyg.
  • Förbättrar spårbarhet av insamlad data.
  • Förenklar export av data till olika analysverktyg, men även till exempelvis Excel.
  • Förenklar möjligheter till samordning med internationella register, bland annat med hjälp av flerspråkighet.
  • Förenklar arbetet för auditörer och central personuppgiftsansvarig (CPUA) genom smidigare loggning av allt om finns på plattformen.
  • Möjliggör prenumerationstjänster där användare kan prenumerera på utvalda rapporter som skickas digitalt.
  • Möjliggör kommunikation med patienter via SMS, Mina Vårdkontakter, mejl eller e-brev (som delas ut av Posten).

 

UCR registercentrer följer den sekretesslagstiftningen som finns rörande nationella kvalitetsregister och plattformen uppfyller dagens krav på datasäkerhet.

 

Tillbaka till toppen